Proje Performans Değerlendirme Formu

ÖDEV   DEĞERLENDİRME   FORMU

 

 

 

ÖĞRETMENİN                                                         

ADI VE SOYADI      : ..............................................                           DEĞERLENDİRME SONUCU

BRANŞI                    : ..............................................                            a)-PUAN : ....................

                                                                                                     b)-NOT : ......................

ÖĞRENCİNİN                                                             

ADI VE SOYADI      : ...............................................                          

SINIFI                       : ...............................................                           

NUMARASI             : ...............................................                   ÖĞRETMENİN İMZASI : ..................

ÖDEVİN VERİLDİĞİ TARİH : ....................................

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ  : ........................................

ÖĞRENCİNİN İMZASI : ............................................                               

                             

 

DERS

 

 

 

ÖDEVİN KONUSU

 

 

 

 

                     

 

 

       DEĞERLENDİRİLECEK     HUSUSLAR

PUAN

DÜŞÜNCELER

01

Ödev hazırlama planı yapması ve uygulama başarısı

 

 

 

02

Ödev için  gerekli bilgi, döküman, araç-gereç toplaması ve kullanabilmesi

 

 

03

Kendisini geliştirmek amacıyla ödevi bizzat yapması ve gösterdiği çaba

 

 

04

Ödev hazırlama sırasında ders öğretmeni ile diyalog kurması ve bilgi sunması

 

 

05

Kaynak kişilerle ve varsa grupla iletişim kurabilme, işbirliği yapabilme yeteneği

 

 

06

Ödevin doğruluk ve kullanılabilirlik derecesi

 

 

 

07

Ödevin yazım kurallarına ve dersin özel kurallarına uygunluğu

 

 

08

Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olması

 

 

 

09

Ödevin özenle yapılması, tertip, temizlik ve estetik görünümü

 

 

10

Ödevin zamanında teslim edilmesi

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

     

   Not:  1. Ödev konusu, öğrenciye imza karşılığı bildirilmelidir.

              2. Öğrencinin ders öğretmeni ile görüşmesinde, öğretmen tarafından not alınacaktır.

             3. Her öğretmen verdiği  ödevle ilgili formları dosyalayacaktır.

                    4. Öğrencinin çalışma planı, bilgi, döküman ve araç gereç ile iletişim kurduğu kaynakların ve kişilerin listesi, ödevin sonundaki yararlanılan kaynaklar bölümünde belirtilecektir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !